" /> " />

Klubbmeddelande Nr 1 – 2019.

Årsmötet 2019 avhölls 25/4 på Perbackagården i Svartbjörnsbyn.
Hur den nya styrelsen ser ut finner du i Klubbmeddelande Nr 1 – 2019.

maj 8, 2019