" /> " />

Älgjakten avslutades 24/11-2019

Nu kan Älgar, jägare och hundar vila.

För klubbens del var det ett varierande resultat. Allmänt sett är det en nedåtgående trend för älg på våra marker, med variationer. Vi ser nu fram mot jul och nyår.

december 5, 2019