" /> " />

Årsmöte/halvårsmöte avhölls 11/8-2020

ÄLGJAKTLAGEN FASTSTÄLLDES SAMT REGLER FÖR JAKTEN 2020-2021. REGLERNA FINNER NI HÄR. KLUBBMEDDELANDE NR 1 2020 FINNER NI HÄR.

augusti 21, 2020