" /> " />

Årsmötet framflyttat till 11/8-20.

Klubben följer Folkhälsomyndighetens råd och regeringens olika beslut.
Klubben har följt utvecklingen av de rekommendationer som ges av myndigheterna rörande spridningen av coronaviruset.
Styrelsen har därför beslutat att flytta fram vårt årsmöte till 11/8-20.
Plats Perbackagården kl 18:30.

april 3, 2020