" /> " />

Årsmötet framflyttat till augusti 2021

Klubben följer Folkhälsomyndighetens och Regeringens olika beslut. Klubben följer de beslut och rekommendationer som ges av myndigheterna ang spridningen av covid-19. Styrelsen har därför beslutat att flytta årsmötet till augusti 2021. Vi återkommer med exakt datum.

april 6, 2021