" /> " />

Fisket

Fisket

Klubben arrenderar fiskerätten i ett antal sjöar i Bodens närhet. I en av sjöarna planterar vi årligen ut ädelfisk. Fiskutsättningen sker vår och höst. Består av regnbåge samt öring.

Sjöar område 1

Fisklösaträsk är trots namnet allt annat än fisklös. Det är en ganska stor sjö med fin natur. Det finns två vindskydd, en övernattningskoja och flera eldstäder.

Sjöar område 2

Därutöver har klubben fiskerättigheter i Lakatjärn, Holsvattnet, Kvarnträsk, Karsträsk, Flarktjärn, Småträsken. Samt strömmarna däremellan.

Avgifter för icke medlemmar se menyn  avgifter.

april 25, 2024