Bodens Jakt & Fiskevårdsklubb

Välkommen till Bodens Jakt & Fiskevårdsklubb!

En drygt 70-årig förening för jakt och fiskeintresserade som idag har ca 140 medlemmar. Vi kan, med hänsyn taget till jakttrycket på våra marker erbjuda dig som kommunmedborgare älgjakt, småviltsjakt och sportfiske på våra jaktmarker och i våra fiskevatten som är utspridda över stora delar av Bodens kommun. Välkommen du också!

Medlemsansökan

 

Vi uppmanar alla medlemmar som har tillgång till mail att skicka in sina mailadresser till klubben för lättare och snabbare informations-utskick. Använd info[at]bodensjaktochfiske.nu

Älgjakt 2022/23

Älgjakten drar igång Torsdag 1 september 2022. Pågår till och med 31/1-2023. Naturligtvis är klubbens småviltjägare välkommna på våra marker ! Läs detta dokument ang småviltjakt under älgjakten. Var även noga med att kontrollera ev skjutfälts avlysningar ((vårt block 22 = försvarets block 10) är öppet innan ni åker ut på jakt.Se länk längre ned […]

Avgifter

Aktuella avgifter finner ni under fliken Avgifter.

Medlem

I dagsläget finns ingen begränsning av intag av nya jägare eller fiskare. I kön till älgjakt finns i dagsläget ett fåtal sökande.

 

Vi kan, med hänsyn taget till jakttrycket på våra marker erbjuda dig som kommunmedborgare älgjakt, småviltsjakt och sportfiske på våra jaktmarker och i våra fiskevatten som är utspridda över stora delar av Bodens kommun. Välkommen du också!

Jakt

Klubben arrenderar ca 8000 ha jaktmark där all jakt ingår. Enbart småviltjakt 7690 ha inom Bodens kommun (Brännspiken, Kloken och Skravelbäcken), 2150 ha inom Kalix kommun (Storflarkmyren).

Fiske

Klubben arrenderar fiskerätten i Fisklösträsk, Övre- och Nedre Småträsken, Lakatjärn, Holsvattnet, Flarkån, Kvarnträsk, Karsträsk samt strömmarna där mellan. Fisklösträsk är fiskevatten som i huvudsak består av inplanterad fisk.