" /> " /> " /> " /> " /> " /> " /> " /> " /> " />

Jakt

Älgjakten på klubbens marker bedrivs på ungefär 7500 hektar av fyra olika jaktlag. Anmälan skall ske till senast 1/7 varje år  till jaktledaren eller styrelsen. Preliminär älgavgift om 500 sek skall vara kassören tillhanda senast 31/7.

Då skall även skjutintyg bifogas enligt klubbens skjutkrav.

Skjutintyg lämnas till jaktledare/ersättare.

Självklart måste alla älgjägare ställa upp och utföra anvisade arbeten och deltaga i eventuella samlingar inför den kommande älgjakten.

 

Även björn ses nästan varje år på våra marker. Björnjakten får endast bedrivas av älgjaktslagen enligt jakttabellen.  Krav på genomfört och godkänt ”Björnpass” för de som skall deltaga i björnjakt uppvisas för respektive jaktledare eller dess ersättare. Jaktlagen får själva avgöra om predatorjakt på räv, grävling, mårdhund får ske under pågående älgjakt.

april 25, 2024

Jaktreglerna finner ni i detta dokument.

Reglerna har fastställts vid årsmötet 20240423 .

Regler-för-jakten-2024-2025

 

april 20, 2024

Skottpengar

Mink, Mård, Mårdhund, Grävling, Räv 400 kr. Tid och fångstplats skall anges. Inga skottpengar utgår för bl. 11, 17, 20, 21, Utbetalas endast genom kontakt med jaktchef Anders Andersson 070-2992535.

 

Björnjakten.

Björnjakt 2023. Norrbotten är indelat i fem områden. Totalt får 70 björnar fällas i BD län. Område I där vi ingår har en tilldelning på 10 björnar. Jakt enbart av älgjaktslagen. Markägarens och Länsstyrelsens anvisningar, bestämmelser och regler för jakt skall följas. Se även Svenska jägarförbundet (inaktuell jägar förbundet har ej uppdaterat) och Länstyrelsen

april 25, 2024

Klubbmedlemmar får jaga småvilt på alla klubbens marker. Idag arrenderar vi ca 17 000 ha där all Småviltjakt är tillåten. Småviltjakten bedrivs även under älgjakten då efter kontakt med respektive Jaktledare på de olika blocken. Varje medlem har rätt att medtaga en jaktgäst. Småviltjakt bedrivs enligt jaktkalender och i övrigt enligt gällande lagar och regler samt enligt villkor i arrendeavtal.

Undantag enligt följande:

a) Samordning under småvilts/älgjakt genom kontakt med älgjaktsledare under älgjakten. Under älgjakten skall kontakt tas med utsedd älgjaktsledare(alt ersättare) om småviltjakt skall bedrivas. Avvikelse från anmälan kan komma att föranleda avstängning från jakten under hela hösten.

b) Ingen utövning av småviltjakt  på blocken 11, 17, och 21 under första älgjaktsveckan.

c) BEAB-marken runt Holsvattenströmmen, Karsträsk och Kvarnträsk är endast upplåten för jakt på predatorer utan drivande hund.

Se även jaktregler.

april 25, 2024

Jaktrapport måste lämnas årligen in av samtliga medlemmar, oavsett man jagat eller inte. Sista dag för inlämning är 31/3 varje år.

Skall sändas in oavsett om jagat eller inte via detta formulär.

Ange namn, medlemsnummer, antal jaktdagar per block samt ev fälld viltart.

april 25, 2024