" /> " />

Historik

Bodens Jakt och Fiskevårds klubb bildades 1946 av en skara jakt- och fiskeintresserade bodensare. Medlemsantalet var satt till max 200 st årsavgiften var 15:-. Jaktkortet kostade 5:- och fiskekortet 3:-.

Första årsmötet hölls 13:e april 1946 i Folkets Hus i Boden. Klubblokal utgjordes av ett inre rum på Centralcafeet. Rummet fick disponeras utan kostnad mot att förtäring intogs vid mötena som hölls sista måndagen i varje månad.

1947 inköptes den första klubbstugan för 1675:- av försvaret. Den transporterades till Holsvattnet och uppfördes på sin nuvarande plats. Klubbstugan stod färdig 1950.

Under 1950-talet genomfördes många jakt- och fiskevårdsåtgärder. Bland annat inköpte klubben 10-talet harrar som utplanterades i markerna. Rom togs från fisk som kläcktes i en egen romkläckningsanläggning för att senare utsättas i klubbens sjöar och vatten drag.

Pimpeltävlingen ”Holshugget” gjorde Holsvattnet och Bodens Jakt & Fiskevårdsklubb känt i hela länet. Tävlingen genomfördes med stora startfält under 1950-talet, ett mycket uppskattat arrangemang