" /> " />

Regler för fisket 2024-2025

FISKETS BEDRIVANDE FÖR MEDLEMMAR

Kortfiskeområde 1

Fisklösträsk.

Sportfiske från hand med ett spö.
Max 3 ädelfiskar per person och tillfälle.
Båtförbud, gäller även flytring.

Kortfiskeområde 2

Kvarnträsk, Karsträsk, Holsvattnet, Flarkån, Flarktjärn, Småträsken samt strömmarna
Holsvattnet – Karsträsk och Karsträsk – Kvarnträsk.
Sportfiske, angeldon, långrev, ståndkrok, mjärdar med valfri maskstorlek, mörtstuga, fiske med nät av valfri maskstorlek, samt ryssjefiske under våren, efter samråd med och kontroll av fiskeutskottet.

Alla redskap som utsättes skall vara märkta med ägarens namn. Omärkta redskap beslagtas.
Maka / Make eller sambo, samt annan kvinnlig familjemedlem, liksom manlig familjemedlem under 15 år, fiskar fritt på medlems fiskerättsbevis i dennes sällskap.

 

FÖRSÄLJNING AV FISKEKORT TILL UTOMSTÅENDE 2024-2025

Dygnskort och Årskort Kortfiskeområde 1
Fisklösträsk.

Sportfiske från hand med ett spö.
Max 3 ädelfiskar per person och dygn.
Båtförbud, gäller även flytring.
Klockslag anges på fiskekort.

Årskort: 1000 sek

Dygnskort: 150 sek

Dygnskort och årskort Kortfiskeområde 2

Kvarnträsk, Karsträsk, Holsvattnet, Flarkån, Småträsken,Lakatjärn, samt strömmarna Holsvattnet – Karsträsk och Karsträsk – Kvarnträsk.
Sportfiske från hand med ett spö.
Båt tillåten. Klockslag anges på fiskekortet.

Årskort: 300 sek

Dygnskort: 50 sek

 

 

Årsfamiljekort fiskeområde 2 (säljes enbart av kassör och stugfogde)

Kvarnträsk, Karsträsk, Holsvattnet, Flarkån, Småträsken,Lakatjärn, samt strömmarna Holsvattnet – Karsträsk och Karsträsk – Kvarnträsk.
Sportfiske från hand med ett spö.
Båt tillåten.

Pris: 350 sek

Årskort fiskeområde 2 med samma rättigheter som medlem. (säljes enbart av kassör och stugfogde).

Kvarnträsk, Karsträsk, Holsvattnet, Flarkån, Småträsken,Lakatjärn, samt strömmarna Holsvattnet – Karsträsk och

Karsträsk – Kvarnträsk.

Sportfiske, angeldon, långrev, ståndkrok, mjärdar med valfri maskstorlek, mörtstuga, fiske med nät av valfri maskstorlek , samt ryssjefiske under våren, efter samråd med och kontroll av fiskeutskottet.

Alla redskap som utsättes skall vara märkta med ägarens namn. Omärkta redskap beslagtas.

I övrigt skall lokala föreskrifter vid fiskevattnen följas, samt nödvändig hänsyn tas till djur och natur.

Pris: 450 sek

 

 

april 25, 2024