" /> " />

Älgjakt

Älgjakten på klubbens marker bedrivs på ungefär 7500 hektar av fyra olika jaktlag. Anmälan skall ske till senast 1/7 varje år  till jaktledaren eller styrelsen. Preliminär älgavgift om 500 sek skall vara kassören tillhanda senast 31/7.

Då skall även skjutintyg bifogas enligt klubbens skjutkrav.

Skjutintyg lämnas till jaktledare/ersättare.

Självklart måste alla älgjägare ställa upp och utföra anvisade arbeten och deltaga i eventuella samlingar inför den kommande älgjakten.

 

Även björn ses nästan varje år på våra marker. Björnjakten får endast bedrivas av älgjaktslagen enligt jakttabellen.  Krav på genomfört och godkänt ”Björnpass” för de som skall deltaga i björnjakt uppvisas för respektive jaktledare eller dess ersättare. Jaktlagen får själva avgöra om predatorjakt på räv, grävling, mårdhund får ske under pågående älgjakt.

april 25, 2024