" /> " />

Jaktrapport småvilt

Jaktrapport måste lämnas årligen in av samtliga medlemmar, oavsett man jagat eller inte. Sista dag för inlämning är 31/3 varje år.

Skall sändas in oavsett om jagat eller inte via detta formulär.

Ange namn, medlemsnummer, antal jaktdagar per block samt ev fälld viltart.

april 25, 2024