" /> " />

Småviltsjakt

Klubbmedlemmar får jaga småvilt på alla klubbens marker. Idag arrenderar vi ca 17 000 ha där all Småviltjakt är tillåten. Småviltjakten bedrivs även under älgjakten då efter kontakt med respektive Jaktledare på de olika blocken. Varje medlem har rätt att medtaga en jaktgäst. Småviltjakt bedrivs enligt jaktkalender och i övrigt enligt gällande lagar och regler samt enligt villkor i arrendeavtal.

Undantag enligt följande:

a) Samordning under småvilts/älgjakt genom kontakt med älgjaktsledare under älgjakten. Under älgjakten skall kontakt tas med utsedd älgjaktsledare(alt ersättare) om småviltjakt skall bedrivas. Avvikelse från anmälan kan komma att föranleda avstängning från jakten under hela hösten.

b) Ingen utövning av småviltjakt  på blocken 11, 17, och 21 under första älgjaktsveckan.

c) BEAB-marken runt Holsvattenströmmen, Karsträsk och Kvarnträsk är endast upplåten för jakt på predatorer utan drivande hund.

Se även jaktregler.

april 25, 2024