" /> " />

Jakt

Klubben arrenderar ca 8000 ha jaktmark där all jakt ingår. Enbart småviltjakt 7690 ha inom Bodens kommun (Brännspiken, Kloken och Skravelbäcken), 2150 ha inom Kalix kommun (Storflarkmyren).

februari 20, 2019