Bodens Jakt & Fiskevårdsklubb

Välkommen till Bodens Jakt & Fiskevårdsklubb!

En drygt 70-årig förening för jakt och fiskeintresserade som idag har ca 140 medlemmar. Vi kan, med hänsyn taget till jakttrycket på våra marker erbjuda dig som kommunmedborgare älgjakt, småviltsjakt och sportfiske på våra jaktmarker och i våra fiskevatten som är utspridda över stora delar av Bodens kommun. Välkommen du också!

Medlemsansökan

 

Vi uppmanar alla medlemmar som har tillgång till mail att skicka in sina mailadresser till klubben för lättare och snabbare informations-utskick. Använd info[at]bodensjaktochfiske.nu

Jaktrapport småvilt 2022/23

Jaktrapport måste lämnas årligen in av samtliga medlemmar, oavsett man jagat eller inte. Sista dag för inlämning är 31/3 varje år. Skall sändas in oavsett om jagat eller inte. Använd formuläret för jaktrapport som ni finner under menyn ”Jakt” Alternativt sända in uppgifterna i klartext till epost: info[at]bodensjaktochfiske.nu Ange namn, medlemsnummer, antal jaktdagar per block […]

Påminnelse ÅRSMÖTE/HALVÅRSMÖTE 18/4 2023 Påminnelse

Kombinerat årsmöte/halvårsmöte tisdag 18/4 2023. OBS OBS OBS NY KLUBBLOKAL !!! Plats: Buddbygården, Gamla buddbyvägen 12 Tid: 1830. Välkommna ! Klubben har ny klubblokal Buddbygården. Gamla buddbyvägen 12

Avgifter

Aktuella avgifter finner ni under fliken Avgifter.

Medlem

I dagsläget finns ingen begränsning av intag av nya jägare eller fiskare. I kön till älgjakt finns i dagsläget ett fåtal sökande.

 

Vi kan, med hänsyn taget till jakttrycket på våra marker erbjuda dig som kommunmedborgare älgjakt, småviltsjakt och sportfiske på våra jaktmarker och i våra fiskevatten som är utspridda över stora delar av Bodens kommun. Välkommen du också!

Jakt

Klubben arrenderar ca 8000 ha jaktmark där all jakt ingår. Enbart småviltjakt 7690 ha inom Bodens kommun (Brännspiken, Kloken och Skravelbäcken), 2150 ha inom Kalix kommun (Storflarkmyren).

Fiske

Klubben arrenderar fiskerätten i Fisklösträsk, Övre- och Nedre Småträsken, Lakatjärn, Holsvattnet, Flarkån, Kvarnträsk, Karsträsk samt strömmarna där mellan. Fisklösträsk är fiskevatten som i huvudsak består av inplanterad fisk.