" /> " /> " /> " /> " /> " /> " /> " />

Välkommen till Bodens Jakt & Fiskevårdsklubb!

En drygt 70-årig förening för jakt och fiskeintresserade som idag har ca 140 medlemmar. Vi kan, med hänsyn taget till jakttrycket på våra marker erbjuda dig som kommunmedborgare älgjakt, småviltsjakt och sportfiske på våra jaktmarker och i våra fiskevatten som är utspridda över stora delar av Bodens kommun. Välkommen du också!

Medlemsansökan

 

Vi uppmanar alla medlemmar som har tillgång till mail att skicka in sina mailadresser till klubben för lättare och snabbare informations-utskick. Använd info[at]bodensjaktochfiske.nu

februari 20, 2019

Älgjakten på klubbens marker bedrivs på ungefär 7500 hektar av fyra olika jaktlag. Anmälan skall ske till senast 1/7 varje år  till jaktledaren eller styrelsen. Preliminär älgavgift om 500 sek skall vara kassören tillhanda senast 31/7.

Då skall även skjutintyg bifogas enligt klubbens skjutkrav.

Skjutintyg lämnas till jaktledare/ersättare.

Självklart måste alla älgjägare ställa upp och utföra anvisade arbeten och deltaga i eventuella samlingar inför den kommande älgjakten.

 

Även björn ses nästan varje år på våra marker. Björnjakten får endast bedrivas av älgjaktslagen enligt jakttabellen.  Krav på genomfört och godkänt ”Björnpass” för de som skall deltaga i björnjakt uppvisas för respektive jaktledare eller dess ersättare. Jaktlagen får själva avgöra om predatorjakt på räv, grävling, mårdhund får ske under pågående älgjakt.

april 25, 2024

Jaktreglerna finner ni i detta dokument.

Reglerna har fastställts vid årsmötet 20240423 .

Regler-för-jakten-2024-2025

 

april 20, 2024

Skottpengar

Mink, Mård, Mårdhund, Grävling, Räv 400 kr. Tid och fångstplats skall anges. Inga skottpengar utgår för bl. 11, 17, 20, 21, Utbetalas endast genom kontakt med jaktchef Anders Andersson 070-2992535.

 

Björnjakten.

Björnjakt 2023. Norrbotten är indelat i fem områden. Totalt får 70 björnar fällas i BD län. Område I där vi ingår har en tilldelning på 10 björnar. Jakt enbart av älgjaktslagen. Markägarens och Länsstyrelsens anvisningar, bestämmelser och regler för jakt skall följas. Se även Svenska jägarförbundet (inaktuell jägar förbundet har ej uppdaterat) och Länstyrelsen

april 25, 2024

Fisket

Klubben arrenderar fiskerätten i ett antal sjöar i Bodens närhet. I en av sjöarna planterar vi årligen ut ädelfisk. Fiskutsättningen sker vår och höst. Består av regnbåge samt öring.

Sjöar område 1

Fisklösaträsk är trots namnet allt annat än fisklös. Det är en ganska stor sjö med fin natur. Det finns två vindskydd, en övernattningskoja och flera eldstäder.

Sjöar område 2

Därutöver har klubben fiskerättigheter i Lakatjärn, Holsvattnet, Kvarnträsk, Karsträsk, Flarktjärn, Småträsken. Samt strömmarna däremellan.

Avgifter för icke medlemmar se menyn  avgifter.

april 25, 2024

Klubben arrenderar ca 8000 ha jaktmark där all jakt ingår. Enbart småviltjakt 7690 ha inom Bodens kommun (Brännspiken, Kloken och Skravelbäcken), 2150 ha inom Kalix kommun (Storflarkmyren).

februari 20, 2019

Klubben arrenderar fiskerätten i Fisklösträsk, Övre- och Nedre Småträsken, Lakatjärn, Holsvattnet, Flarkån, Kvarnträsk, Karsträsk samt strömmarna där mellan. Fisklösträsk är fiskevatten som i huvudsak består av inplanterad fisk.

februari 20, 2019

I dagsläget finns ingen begränsning av intag av nya jägare eller fiskare. I kön till älgjakt finns i dagsläget ett fåtal sökande.

 

Vi kan, med hänsyn taget till jakttrycket på våra marker erbjuda dig som kommunmedborgare älgjakt, småviltsjakt och sportfiske på våra jaktmarker och i våra fiskevatten som är utspridda över stora delar av Bodens kommun. Välkommen du också!

februari 20, 2019

Var noga med att respektera avlysningarna på skjutfältet (Försvarets block 10). Det har påträffats jägare inom avlyst område under hösten, dock inte på vårt område men kontrollera alltid om området (vårt block 22 = försvarets block 10) är öppet innan ni åker ut på jakt.


Se vidare denna länk.
Försvarsmakten I 19/Skjutfält och avlysningar


Observera ! Tillträdesförbudet ändras under veckorna men skjutvarningstavlorna och vägbommar gäller alltid i första hand !

augusti 29, 2023

Aktuella avgifter finner ni under fliken Avgifter.

februari 20, 2019

Endast utvald bild visas på startsidan. Rubrik och text kommer från det senaste inlägget som skrivits. Om du vill ändra ordningen på inläggen så att ett äldre inlägg hamnar på startsidan kan du ändra datumet på inläggen så att det inlägg du vill ska hamna på startsidan har det datum som är närmast i tiden.

februari 20, 2019

FISKETS BEDRIVANDE FÖR MEDLEMMAR

Kortfiskeområde 1

Fisklösträsk.

Sportfiske från hand med ett spö.
Max 3 ädelfiskar per person och tillfälle.
Båtförbud, gäller även flytring.

Kortfiskeområde 2

Kvarnträsk, Karsträsk, Holsvattnet, Flarkån, Flarktjärn, Småträsken samt strömmarna
Holsvattnet – Karsträsk och Karsträsk – Kvarnträsk.
Sportfiske, angeldon, långrev, ståndkrok, mjärdar med valfri maskstorlek, mörtstuga, fiske med nät av valfri maskstorlek, samt ryssjefiske under våren, efter samråd med och kontroll av fiskeutskottet.

Alla redskap som utsättes skall vara märkta med ägarens namn. Omärkta redskap beslagtas.
Maka / Make eller sambo, samt annan kvinnlig familjemedlem, liksom manlig familjemedlem under 15 år, fiskar fritt på medlems fiskerättsbevis i dennes sällskap.

 

FÖRSÄLJNING AV FISKEKORT TILL UTOMSTÅENDE 2024-2025

Dygnskort och Årskort Kortfiskeområde 1
Fisklösträsk.

Sportfiske från hand med ett spö.
Max 3 ädelfiskar per person och dygn.
Båtförbud, gäller även flytring.
Klockslag anges på fiskekort.

Årskort: 1000 sek

Dygnskort: 150 sek

Dygnskort och årskort Kortfiskeområde 2

Kvarnträsk, Karsträsk, Holsvattnet, Flarkån, Småträsken,Lakatjärn, samt strömmarna Holsvattnet – Karsträsk och Karsträsk – Kvarnträsk.
Sportfiske från hand med ett spö.
Båt tillåten. Klockslag anges på fiskekortet.

Årskort: 300 sek

Dygnskort: 50 sek

 

 

Årsfamiljekort fiskeområde 2 (säljes enbart av kassör och stugfogde)

Kvarnträsk, Karsträsk, Holsvattnet, Flarkån, Småträsken,Lakatjärn, samt strömmarna Holsvattnet – Karsträsk och Karsträsk – Kvarnträsk.
Sportfiske från hand med ett spö.
Båt tillåten.

Pris: 350 sek

Årskort fiskeområde 2 med samma rättigheter som medlem. (säljes enbart av kassör och stugfogde).

Kvarnträsk, Karsträsk, Holsvattnet, Flarkån, Småträsken,Lakatjärn, samt strömmarna Holsvattnet – Karsträsk och

Karsträsk – Kvarnträsk.

Sportfiske, angeldon, långrev, ståndkrok, mjärdar med valfri maskstorlek, mörtstuga, fiske med nät av valfri maskstorlek , samt ryssjefiske under våren, efter samråd med och kontroll av fiskeutskottet.

Alla redskap som utsättes skall vara märkta med ägarens namn. Omärkta redskap beslagtas.

I övrigt skall lokala föreskrifter vid fiskevattnen följas, samt nödvändig hänsyn tas till djur och natur.

Pris: 450 sek

 

 

april 25, 2024

Fiske kort säljes av Åke Lidberg 070-3629335, stugfodge Thord Johansson och Bo Engström vid stugan i Holsvattnet. Det går även att köpa fiskekort via mobilen: https://www.ifiske.se/fiske-fisklostrask-boden.htm

Aktuella fiskekortspriser finns under fliken avgifter.

april 25, 2024

I medlemskapet ingår fiskerätt, småviltjaktsrätt på samtliga av klubben marker och fiskevatten.
Samtliga nya medlemmar erhåller en uppsättning kartor med våra block inritade, befintliga medlemmar kan köpa dessa desamma till en kostnad av 100 sek.
Kontakta jaktchef Anders Andersson (070-2992535).

april 25, 2024

Område 1= Fisklösträsk
Område 2 = Övriga fiskevatten

april 25, 2024

Ovanstående rubrik styr rubriken för sidan Nyheter.

Informationen här gör att sidan Nyheter hittar rätt sidmall. Informationen som dyker upp på sidan Nyheter kommer från inlägg.

För att lägga in nya nyheter går du till Inlägg till vänster och skapa ett nytt inlägg. Det senaste inlägget hamnar också på startsidan.

februari 21, 2019

2024-04-23

Stadgar för Bodens Jakt och Fiskevårdsklubb

beskrivning av KLUBBENS VERKSAMHET

 

Bodens Jakt och Fiskevårdsklubb är en ideell förening med uppgift att bland annat bereda jakt och fiskevårdsintresserade invånare i   Bodens Kommun tillgång till goda jaktmarker och fiskevatten samt tillfällen till träning i sportfiske, främja fiskevård, jaktvård och naturvård samt stimulera till studier inom dessa områden.

 

§ 1. Medlem

Bodens Jakt och Fiskevårdsklubb beviljar när med hänsyn till marktillgång och rådande jakttryck så medger, personer som bor inom Bodens Kommun att efter ansökan intas som medlem i klubben.

Ansökan kan beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan där minst två klubbmedlemmar rekommenderar den inträdessökanden medlemskap.

Hedersmedlem är befriad från årsavgift. Sådan medlem utses av styrelsen vid årsmötet.

Till klubben kan ungdomar upp till 25 års ålder anslutas som medlem till halva inträdes och årsavgifter med samma rätt och skyldigheter som andra medlemmar.

 

§ 2. Medlems skyldigheter

Medlem är skyldig att noggrant följa gällande lag, författningar och stadgar samt de föreskrifter som klubben genom styrelsen utfärdar. Medlem skall vid besök i klubbens stugor och rastkojor städa upp efter sig och se till att ved finns för nästa besökare.

Vid jakt och fiske skall legitimation och gällande kort medföras och vid anfordran uppvisas för myndighet eller varje klubbmedlem som så begär. Medlem bör kontrollera att person som han eller hon påträffar under jakt och fiske, har gällande kort.

Det åligger medlem att vid adressändring anmäla ny adress till klubbens styrelse/kassör.

Medlem är skyldig att snarast möjligt anmäla olaga eller olovlig jakt och fiske till styrelsen, samt delge styrelsen observationer som kan sättas i samband med brott enligt ovan eller andra överträdelser av klubbens bestämmelser.

Klubben är en ideell förening och behöver därför hjälp med klubbarrangemang som beslutas av årsmötet, exempelvis jakt och fiskevårdsåtgärder, tävlingar m.m. Styrelsen sammankallar hjälp vid behov. Medlem uppmanas därför att ställa upp vid sådana arrangemang.

Medlem har rapportskyldighet för nedlagt vilt och skall på sätt och tid som styrelsen beslutar inlämna dessa rapporter. Utebliven rapport kan innebära uteslutning från klubben.

 

§ 3. Förseelser

Medlem som vid domstol döms för förseelse mot lagens bestämmelser om jakt, fiske eller natur, skall omedelbart uteslutas ur klubben. Under polismyndighets utredning om ovan nämnda förseelser äger styrelsen rätt att avstänga medlem från jakt och fiske, tills klarhet vunnits om medlem är skyldig eller inte.

Vid överträdelser av klubbens bestämmelser sker vid grövre överträdelser uteslutning, vid lindrigare, avstängning för viss tid eller varning efter styrelsens bedömande. Medlem äger inte rätt att återfå några till klubben erlagda avgifter efter uteslutning eller avstängning.

 

§ 4. Avgifter

Inträdesavgift och årsavgift bestäms av årsmötet. Årsmötet bestämmer även avgifterna för jakt och fiskekort. Stuga och båt avgifter kan uttas efter beslut av årsmötet.

Årsavgiften skall vara betald före 1:a juni. Erläggs inte årsavgiften före 1: a juni påföres medlem en förseningsavgift som är halva årsavgiften. Har medlem inte betalt sina avgifter senast 25 augusti anses medlem struken ur klubben och måste söka nytt inträde i klubben.

Särskilda jakt och fiskeavgifter kan av årsmötet beslutas för vissa områden.

 

§ 5. Sammanträden

Årsmöte skall hållas i Boden under tiden 1 april – 15 maj. Om förhållandena så påkallar (t.ex. pandemi) får årsmötet flyttas fram till augusti månads slut samma år, eller hållas digitalt. Kallelse till årsmötet sker skriftligt, senast åtta dagar före sammanträdesdagen. Vid klubbsammanträden äger varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet utom vid styrelseval om någon begär sluten omröstning. Extra klubbsammanträden hålls när styrelsen så beslutar, eller när minst 15 medlemmar så begär.

 

§ 6. Anslutning och förvaltning

Klubben skall mot fastställd avgift vara ansluten till Svenska Jägareförbundet Norrbotten och på fastställt sätt representera klubben vid dess sammanträden. Klubbens förvaltningsår skall omfatta tiden 1;a mars ena året till och med sista februari påföljande år.

Räkenskaperna skall lämnas till revisorerna i god tid före årsmötet. Revisorerna skall ha tillgång till alla styrelseprotokoll och räkenskaper, revisionen skall vara avslutad senast 10 dagar före årsmötet.

 

§ 7. Styrelse

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som ska bestå av sju ledamöter, bland vilka årsmötet väljer ordförande. För styrelseledamöterna skall finnas fyra suppleanter. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och materialförvaltare. Styrelsens ledamöter väljs av årsmötet för två år i sänder.

Avgår ledamot under året skall styrelsen kalla suppleant, tills ny ledamot väljs vi kommande årsmöte.

Styrelse sammanträder på kallelse av ordförande. Denna är skyldig kalla styrelsen då minst tre styrelseledamöter begär. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter eller suppleanter är närvarande. Styrelsens hemort är Boden. Två revisorer och en suppleant för dessa skall utses vid varje årsmöte.

 

§ 8. Styrelseinstruktion

Styrelsen skall arbeta efter en instruktion, som fastställs av årsmötet. Eventuella ändringar i instruktionen beslutas av årsmötet.

 

§ 9. Övrigt

Klubbens jaktmarker skall vara indelade i block. Viltreservat skall finnas. Styrelsen skall vid dålig fisk- och vilttillgång vidtaga nödvändiga inskränkningar i fisket respektive jakten.

 

§ 10. Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid årsmötet. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande.

Mandatperioden för valberedningens ledamöter ska vara ett år i taget.

§ 11. Utomstående

Jakt och fiskebevis skall, när tillgång på fisk respektive vilt så tillåter försäljas till utomstående. Beslut om och hur detta skall ske får endast fattas av årsmötet.

 

§ 12. Stadgeändringar

Förslag om ändringar av dessa stadgar skall senast den 5 mars vara inlämnat till styrelsen. Beslut om ändring skall, för att vara giltig, vara fattad vid två på varandra följande klubbsammanträden, varav det första skall vara årsmötet. Vid varje sammanträde skall beslut vara fattad med minst 2/3 majoritet. I kallelsen till årsmötet skall det framgå att stadgeändringar skall behandlas av årsmötet. Stadgeändringsförslag skall presenteras vid årsmötet.

 

§ 13. Upplösning

Beslut om klubbens upplösning måste, för att äga giltighet, fattas vid två på varandra följande klubbsammanträden, varav det första skall vara årsmötet. Beslut om upplösning skall vara fattat av minst 3/4 majoritet vid vart och ett av sammanträdena.

Upplöses klubben skall dess tillgångar fördelas mellan medlemmarna i klubben.

april 25, 2024

Klubbstugan bokas via stugfodge Thord Johansson (070 525 63 60)

april 25, 2024

Styrelsen 2024/25

Thord Johansson ordf
P O Ask vice ordf
Tommy Bergström vice sekr
Anders Andersson kassör
Esko Hakasalo klubbmästare
Anders Dahlqvist

 

Suppleanter

Jörgen Landström
Conny Drugge

 

———————————————

 

Jaktutskott

Anders Andersson jaktchef
Ulf Mattsson
Thord Johansson
Daniel Berglund
Anders Dahlqvist
Per Ola Ask

april 25, 2024

Klubbstugan

Klubben har en stuga vackert belägen vid Holsvattnet ett 100 tal meter från vägslutet efter vägen till Holsvattnet från Ljuså.  Bastu, brygga, båthus och torrdass finns vid stugan. Stugan uthyres både till medlemmar och icke medlemmar. Även båt kan hyras.

Ang hyresavgifter se menyn ”Avgifter” där finns även kontaktperson angiven.

april 25, 2024

© Bodens Jakt & Fiskevårdsklubb | Gamla buddbyvägen 12, 96142 Boden. | PG: 32 64 44-7

mars 10, 2019

Klubbmedlemmar får jaga småvilt på alla klubbens marker. Idag arrenderar vi ca 17 000 ha där all Småviltjakt är tillåten. Småviltjakten bedrivs även under älgjakten då efter kontakt med respektive Jaktledare på de olika blocken. Varje medlem har rätt att medtaga en jaktgäst. Småviltjakt bedrivs enligt jaktkalender och i övrigt enligt gällande lagar och regler samt enligt villkor i arrendeavtal.

Undantag enligt följande:

a) Samordning under småvilts/älgjakt genom kontakt med älgjaktsledare under älgjakten. Under älgjakten skall kontakt tas med utsedd älgjaktsledare(alt ersättare) om småviltjakt skall bedrivas. Avvikelse från anmälan kan komma att föranleda avstängning från jakten under hela hösten.

b) Ingen utövning av småviltjakt  på blocken 11, 17, och 21 under första älgjaktsveckan.

c) BEAB-marken runt Holsvattenströmmen, Karsträsk och Kvarnträsk är endast upplåten för jakt på predatorer utan drivande hund.

Se även jaktregler.

april 25, 2024

Bodens Jakt och Fiskevårds klubb bildades 1946 av en skara jakt- och fiskeintresserade bodensare. Medlemsantalet var satt till max 200 st årsavgiften var 15:-. Jaktkortet kostade 5:- och fiskekortet 3:-.

Första årsmötet hölls 13:e april 1946 i Folkets Hus i Boden. Klubblokal utgjordes av ett inre rum på Centralcafeet. Rummet fick disponeras utan kostnad mot att förtäring intogs vid mötena som hölls sista måndagen i varje månad.

1947 inköptes den första klubbstugan för 1675:- av försvaret. Den transporterades till Holsvattnet och uppfördes på sin nuvarande plats. Klubbstugan stod färdig 1950.

Under 1950-talet genomfördes många jakt- och fiskevårdsåtgärder. Bland annat inköpte klubben 10-talet harrar som utplanterades i markerna. Rom togs från fisk som kläcktes i en egen romkläckningsanläggning för att senare utsättas i klubbens sjöar och vatten drag.

Pimpeltävlingen ”Holshugget” gjorde Holsvattnet och Bodens Jakt & Fiskevårdsklubb känt i hela länet. Tävlingen genomfördes med stora startfält under 1950-talet, ett mycket uppskattat arrangemang

mars 9, 2019

Här väljer du en ny bakgrundsbild till förstasidan. Tänk på att bilden behöver vara minst 1280px bred men gärna större för att det ska se bra ut.

I rutorna nedan kan du byta länktext och länk till knappen. Tänk på att länken ska vara något som de flesta besökare är intresserade av.

februari 21, 2019

Denna sida gör så att bildgalleriet för fiskevatten hittar rätt sidmall. Bilderna ändras nedanför. I nuläget ryms 24 bilder i bildgalleriet. Om ni skulle ha behov av fler bilder kan jag ordna det. Kontakta mig via info@lidberg.nu

Tänk på att ni behöver följa reglerna för publicering av bilder på personer på internet. Läs denna information innan ni lägger upp bilder på människor. https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/samma-regler-for-alla/publicera-bilder-filmer-och-ljud-pa-internet/

februari 26, 2019

Jaktrapport måste lämnas årligen in av samtliga medlemmar, oavsett man jagat eller inte. Sista dag för inlämning är 31/3 varje år.

Skall sändas in oavsett om jagat eller inte via detta formulär.

Ange namn, medlemsnummer, antal jaktdagar per block samt ev fälld viltart.

april 25, 2024

Denna sida gör så att jaktrapportformuläret hittar rätt sidmall. Det går att ändra informationen i jaktformuläret via Kontakt > Kontaktformulär > Jaktrapport. Om ni inte lyckas ändra själva hör ni av er till mig via info@lidberg.nu

Det som skrivs i rubriken högst upp på sidan hamnar i det vita fältet för sidan där jaktformuläret visas.

mars 9, 2019


Jaktrapport måste lämnas årligen in av samtliga medlemmar, oavsett man jagat eller inte. Sista dag för inlämning är 31/3 varje år.

Skall sändas in oavsett om jagat eller inte.

Använd formuläret för jaktrapport som ni finner under menyn ”Jakt”

Alternativt sända in uppgifterna i klartext till epost: info[at]bodensjaktochfiske.nu

Ange namn, medlemsnummer, antal jaktdagar per block samt ev fälld viltart.

januari 31, 2023

Denna sida gör så att bildgalleriet för jaktmarker hittar rätt sidmall. Bilderna ändras nedanför. I nuläget ryms 24 bilder i bildgalleriet. Om ni skulle ha behov av fler bilder kan jag ordna det. Kontakta mig via info@lidberg.nu

Tänk på att ni behöver följa reglerna för publicering av bilder på personer på internet. Läs denna information innan ni lägger upp bilder på människor. https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/samma-regler-for-alla/publicera-bilder-filmer-och-ljud-pa-internet/

februari 27, 2019
december 18, 2022

Denna sida gör så att bildgalleriet för kartor hittar rätt sidmall. Bilderna ändras nedanför. I nuläget ryms 24 bilder i bildgalleriet. Om ni skulle ha behov av fler bilder kan jag ordna det. Kontakta mig via info@lidberg.nu

mars 2, 2019
mars 2, 2019

Denna sida gör så att kontaktformuläret hittar rätt sidmall. Det går att ändra informationen i kontaktformuläret via Kontakt > Kontaktformulär > Kontaktformulär 1. Om ni inte lyckas ändra själva hör ni av er till mig via info@lidberg.nu

Det som skrivs i rubriken högst upp på sidan hamnar i det vita fältet för sidan där kontaktformuläret visas.

mars 2, 2019